Toekomstige sluiting.

Het dalend leerlingaantal en de vraag van de gemeente over huisvesting Zuiderenk, hebben er toe geleid dat de school en de Stichting Poolster zich hebben georiënteerd op de toekomst van de Toermalijn. Team en de medezeggenschapsraad zijn hierbij betrokken geweest. Het schoolbestuur van Poolster heeft besloten dat de Toermalijn per 1 augustus 2017 zal sluiten. In het laatste schooljaar (2016-2017) begeleiden we de ouders in het vinden van een andere basisschool.