Het team

In het schooljaar 2015-2016 werken de volgende mensen op onze school:
groepen 1-2:    juf Babette en juf Alma
groepen 3-4:    juf Benthe, juf Henny, juf Marjory (donderdag) en juf Marianne
groepen 5-6:    juf Judith, juf Renske en juf Marianne
groepen 7-8:    meneer Roy, juf Ank (woensdag) en juf Marianne

Directie: Meneer Rinko Kuil.
Ondersteuning: Juf Marianne
Huiskamer (TOOS): Juf Ank en juf Marjory
Schakelklas: Juf Marianne, juf Alma, juf Ank en juf Marjory
Intern begeleider: Juf Marjory
Logopedie: Annebeth Hartman
Administratie: Annemieke
Conciërge Rachid
Vakleerkracht gymnastiek: Meneer Jan Evert