Onze School

De Toermalijn is een brede school met een openbare grondslag, waar alle kinderen welkom zijn. Als school kunnen we kinderen veel kansen bieden. Het is ons doel om leerlingen zowel cognitief als sociaal tot ontwikkeling te laten komen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Aandacht voor het kind
Wij hanteren deels een leerstofjaarklassensysteem, waarin we veel aandacht hebben voor het individuele kind. De vakken taal, rekenen en lezen zijn belangrijk, maar we besteden ook aandacht aan sociale vorming en het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Ruimte om te leren
Al onze groepen hebben de beschikking over een pluslokaal, waar de kinderen rustig kunnen werken of extra uitleg kunnen krijgen.

Gemotiveerd team
Met plezier en motivatie werken de teamleden aan de ontwikkeling van de kinderen. Dat doen ze we samen op een slagvaardige en flexibele manier. We kijken naar nieuwe onderwijsvormen en diensten en hoe we die een innovatieve wijze kunnen inzetten in ons onderwijs, zodat we goed inspelen op de behoeften van de leerlingen. Door samen te werken met andere partijen of in samenwerkingsverbanden, maken we meer mogelijk.